tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

W roku akademickim 2023/2024 rekrutacja na wszystkie kierunki studiów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych rozpoczyna sie w dniu 31 maja i będzie obejmowała 3 tury:
I od 31.05.2023 do 21.07.2023- ogłoszenie wyników 24.07.2023
II od 25.07.2023 do 30.08.2023- ogłoszenie wyników 31.08.2023
III od 01.09.2023 do 26.09.2023- ogłoszenie wyników 27.09.2023

Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przebiega w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat według następującej procedury:


1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego (rejestracja elektroniczna udostępniona na stronie KANS http://wd.kpswjg.pl)**, (UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox lub Google Chrome),

2. Załączenie do kwestionariusza osobowego skanu lub zdjęcia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym.

3. Załączenie do kwestionariusza osobowego pliku w odpowiednim formacie z kolorową fotografią zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (kolorowe zdjęcie powinno być w formacie JPEG, a stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4; wymiary zdjęcia to: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi.; jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB.),


4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976,  w kwocie  85 zł (w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz nazwę kierunku studiów).

Szczegółowe informacje znajdą też Państwo na stronie głównej Uczelni :  ZASADY REKRUTACJI